İPLİK NUMARA KARŞILAŞTIRMA ARACI

İLETİŞİM FORMU

ÇEVRE VE KORTEKS

Çevre ve Korteks

KORTEKS’in Çevre Anlayışı
İçinde yaşadığı çevreye karşı sorumlu, duyarlı bir marka olan KORTEKS için çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için çalışmaktadır. Şirket, bu kapsamda, kaliteli ve katma değeri yüksek ürünler üretmenin yanı sıra ürünlerinin çevreye ve insan sağlığına olası zararlarının mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesine yönelik sistematik çalışmalar yürütmektedir.

Zorlu Holding’in Türkiye ekonomisine gerçekleştirdiği güçlü katkı ve yarattığı geniş istihdam imkanları, çevreye ve sosyal hayata verilen önem ile birleşerek Grubun “sürdürülebilirlik döngüsü”nü tamamlamaktadır.

Faaliyetlerinde ve yönetim yaklaşımında doğaya ve insana saygı odaklı anlayışı benimseyen KORTEKS, tedarikçilerinden müşterilerine kadar bu anlayışın gözetilmesini önemseyerek, paydaşlarıyla işbirliği içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir.

Tüm faaliyetlerinde ve ürünlerinde ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve standartlara uymayı ilke edinen KORTEKS, bu çerçevede 2004 yılında aldığı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasyonu ile çevreye olan duyarlılığını bir kez daha kanıtlamış olup sistematik olarak gerçekleştirilen iç ve dış denetimlerle belgenin devamlılığını sağlamaktadır.

Yürüttüğü faaliyetlerin çevre boyutlarını tüm süreçlerinde,etkin ve titiz bir yaklaşımla inceleyen ve değerlendiren KORTEKS, çalışanları ve paydaşları ile koordineli bir şekilde çalışarak, çevreye olan hassasiyetini iş süreçlerinde bütünüyle ortaya koymaktadır.