İPLİK NUMARA KARŞILAŞTIRMA ARACI

İLETİŞİM FORMU

KARİYER YÖNETİMİ

En değerli varlığımız olarak gördüğümüz çalışanlarımızın başarımızdaki en önemli faktör olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, inovasyon kültürünü destekleyerek yetenekli çalışanları istihdam etmek ve olumlu bir iş ortamı yaratmak amacıyla insan kaynakları süreç ve sistemlerimizi sürekli geliştiriyor ve yeniliyoruz.

KORTEKS’te insan kaynakları yönetiminin temel amacı; değerlerimizi paylaşan doğru yeteneği KORTEKS'e kazandırmak, bilgi seviyesi ve deneyimi ile örnek gösterilen, faaliyet alanında uzmanlaşmış çalışanlar yetiştirilmesine destek olmak, çalışanları için kariyer olanakları oluşturup geliştirmektir.

KORTEKS’in sahip olduğu değerler ve köklü kurum kültürü doğrultusunda; işe alımdan yetenek yönetimine, kariyer hareketlerinden eğitim ve gelişim programlarına tüm İK süreçleri herhangi bir ayrım ve ayrıcalık yapılmadan, işin gerektirdiği yetkinlikler, çalışan potansiyeli ve performansı dikkate alınarak yönetilmekte, geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış, bilimsel temelleri olan araçlar kullanılarak değerlendirilmektedir.

KORTEKS'in bir parçası olmak için, bizzat işyerimize gelerek başvuru yapabileceğiniz gibi kariyer siteleri üzerinden yayınlanan ilanlarımıza online olarak başvuruda bulunabilirsiniz.

ÜCRET POLİTİKASI

Şirketimizde Ücret Yönetim Sistemi; ülke ve sektör ücret piyasa koşulları, iş kademeleri,  şirket ücret politikası ve performans parametrelerine bağlı olarak belirlenip güncellenmektedir. Şirketimizde beyaz yakalı personelimizin ücretlendirilmesinde performans ve yetkinlikler esas alınmaktadır. Mavi yakalı personelimizin ücretlendirme sisteminde ise, Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenen hükümler dikkate alınmaktadır.

ÜCRET POLİTİKASI

YETENEK YÖNETİMİ

Kariyer Fuarları ve Teknik Geziler

Yıl boyunca katıldığımız Kariyer Fuarları ve Lise ve Üniversiteler düzeyinde gerçekleştirilen fabrika ziyaretleri ile gençlerin her zaman yanında olarak deneyimlerimizi paylaşıyor, birlikte üretiyor ve birbirimizden ilham alıyoruz. Gençlerin gelişimini önemsiyor, onları iş hayatına en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz.

Üniversite Sanayi İşbirlikleri

Uludağ Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile yaptığımız işbirlikleri sayesinde deneyim kazanabileceğiniz, eğitim gelişim olanakları ile iş hayatına hazırlanabileceğiniz dönem stajı imkanı sağlıyoruz.  Başvurular üniversitelerin kariyer merkezleri üzerinden yapılmakta olup, staj kabulleri belirlenen kontenjan dahilinde, başarı düzeyleri dikkate alınarak yapılmaktadır. 

Yaz Stajı

Üniversite öğrencilerinin iş hayatına atacakları ilk adımdan itibaren yanlarında olarak bilgi ve deneyimlerimizi onlarla paylaşıp kariyer yolculuklarında iyi bir staj deneyimi edinmelerini sağlamak amacıyla üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrencilere yaz stajı yapma imkanı sağlıyoruz. 
Staj başvuruları her yıl Nisan ayında alınmaktadır. 

Mesleki Eğitim Stajları

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na istinaden Lise öğrenimi gören gençlerin derslerde gördüğü teorik bilginin uygulamada kullanım alanlarını birlikte gözlemliyor, deneyimlerimizi onlarla paylaşıyoruz. Teknik ve mesleki konulara odaklanan staj programımızla, sizi başarılı bir kariyere hazırlıyor ve sosyal becerilerinizi ve profesyonelliğinizi geliştiriyoruz.
Staj başvuruları her yıl Nisan ayında alınmaktadır. 

YETENEK YÖNETİMİ

EĞİTİM POLİTİKAMIZ

Çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak, mesleki gelişmelerinin sağlanması ve sektörel bilgilerinin arttırılması için şirketimiz bünyesinde eğitimler verilmekte ve gelişim uygulamaları yapılmaktadır. Eğitim planlaması, performans değerlendirmesi sonucunda belirlenen gelişim ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanır. 

Eğitim Programlarımız

• Kanuni ve zorunlu eğitimler                                        
• Mesleki eğitimler
• Teknik eğitimler
• Sosyal uygunluk eğitimleri
• Yalın eğitim programları
• Profesyonel gelişim eğitimleri
• Liderlik eğitimleri
• İlk Kademe Yönetici Eğitimleri 
• Kişisel gelişim eğitimleri
• Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim

EĞİTİM POLİTİKAMIZ