İPLİK NUMARA KARŞILAŞTIRMA ARACI

İLETİŞİM FORMU

KARİYER YÖNETİMİ

İK yönetiminde seçme ve yerleştirme süreci, şirketimiz hedef ve ilkelerinden yola çıkarak, ihtiyaç duyulan pozisyonlara şirket değerlerine uygun adayları yerleştirebilme yaklaşımıyla yönetilir. Uygun özellikleri taşıyan potansiyel adaylara ulaşmak için İş ilanları, grubumuzun Zorlu Kariyer İnternet Sitesi yanı sıra diğer kariyer sitelerinde yayınlanmakta, pozisyonlar için başvurular internet üzerinden ve/veya işyerimize bizzat yapılan başvuruların değerlendirilmeye alınmasıyla yapılmaktadır.

Başvurular arasından, yapılan inceleme sonucunda uygun nitelikteki adaylar belirlenerek görüşmeye davet edilir. Görüşmede, pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak, yabancı dil ve genel yetenek sınavları yapılarak adayın yetkinliklerini ölçülür. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyon için işe alım süreci sonlandırılır.

ÜCRET POLİTİKASI

Şirketimizde Ücret Yönetim Sistemi; ülke ve sektör ücret piyasa koşulları, iş kademeleri,  şirket ücret politikası ve performans parametrelerine bağlı olarak belirlenip güncellenmektedir. Şirketimizde beyaz yakalı personelimizin ücretlendirilmesinde performans ve yetkinlikler esas alınmaktadır. Mavi yakalı personelimizin ücretlendirme sisteminde ise, Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenen hükümler dikkate alınmaktadır.

ÜCRET POLİTİKASI

PERFORMANS YÖNETİMİ

Çalışanlarımızın işe katkılarını ve motivasyonlarını artırmak, başarılarının ödüllendirilmesi için şirketimizde performans yönetimi ‘şeffaf’ bir yaklaşımla uygulanmaktadır. Değerlendirme sistemimiz, şirketimizin stratejileri doğrultusunda hedef belirleme ve hedeflerin bölümlere yayılımı, hedeflerin  dönemsel ve yıl sonu değerlendirmeleriyle aksiyon alınması ve geri bildirim süreçlerinden oluşmaktadır.  

İK portalı üzerinden online yürütülen performans değerlendirme sistemimizde yöneticilerimiz ekipleri ile dönemsel olarak değerlendirme ve geri bildirim görüşmesi yapar. Bu görüşmelerde çalışanın performansının iyileştirilmesi için yapılması gerekenler belirlenir, çalışanın gelişim ve kariyer planlaması düzenlenir ve performans sonuçları, çalışanlarımızın ücret artışlarında ve kariyer ilerlemesinde kriter olarak uygulanır. 

PERFORMANS YÖNETİMİ

EĞİTİM POLİTİKAMIZ

Çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak, mesleki gelişmelerinin sağlanması  ve sektörel bilgilerinin arttırılması için şirketimiz bünyesinde eğitimler verilmekte ve gelişim uygulamaları yapılmaktadır. Eğitim planlaması, performans değerlendirmesi sonucunda belirlenen gelişim ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanır. Yıllık eğitim programlarımızda personelimizin eğitim ihtiyacına yönelik olarak; kişisel gelişim, teknik bilgi ve beceri, yönetim becerileri, satış ve pazarlama gibi farklı başlıklar yer almaktadır.

EĞİTİM POLİTİKAMIZ

KARİYER YÖNETİMİ

İK yönetimimiz kapsamında tüm beyaz yaka çalışanlarımız için kariyer planlaması çalışmaları yapılmaktadır. Stratejik planlar doğrultusunda insan kaynağı gereksinimlerinin belirlenmesi ve öncelikle şirket içerisinden bu gereksinimleri karşılayacak niteliklere sahip insan kaynağının tespit edilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu sistemle, şirketimizin gelecek hedefleriyle çalışanlarımızın bireysel hedefleri arasında eşgüdümün sağlanarak, mevcut yetkinliklerinin geliştirilmesini ve ileride üstlenebilecekleri pozisyonlar için gerekli yeni yetkinlikler kazandırılması amaçlanmakta ve gelişim uygulamaları yapılmaktadır.

KARİYER YÖNETİMİ