İPLİK NUMARA KARŞILAŞTIRMA ARACI

İLETİŞİM FORMU

AR-GE MERKEZİ

Günümüzde bilimsel ve teknolojik bulguları ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürme (inovasyon) yeteneğine sahip olmayan herhangi bir işletmenin, uluslararası rekabetin hüküm sürdüğü bir pazarda varlığını sürdürmesi mümkün değildir. KORTEKS için AR-GE en önemli rekabet aracıdır. Türkiye,  Avrupa ve Orta Doğu tekstil piyasası, teknik tekstiller, otomotiv tekstilleri ve fonksiyonel ürünler pazarlarında elde ettiği liderliğini sürdürebilmesi için en büyük etmenlerden biri de AR-GE’dir. 

Müşteri eksenli, inovatif ve değer katan ürünler ile pazar payını arttırarak liderliğini sürdürme vizyonuyla büyümeyi hedefleyen KORTEKS, küresel arenada birçok tekstil firmasına “Kaliteli, özgün, yenilikçi ve çevre dostu polyester iplik ürünleri” sunmaktadır.  

KORTEKS  AR-GE Merkezi,şirket bünyesinde araştırma-geliştirme faaliyetlerini  yönlendirerek, yeni polyester iplik çeşitleri geliştirme çalışmaları ile ürünlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılmasına destek vermektedir. İplik test ve analiz yöntemleri, polimer malzeme teknolojileri, polyester polimer üretimi, iplik tekstürize ve büküm, renkli iplik ve masterbatch konularında deneyimli kadrosuyla ile KORTEKS, AR-GE faaliyetlerine büyük önem vererek, bütçesinden bu alana ayırdığı payı her geçen yıl daha da yükselterek AR-GE yatırımlarını artırmaktadır.

 

KORTEKS AR-GE Merkezinde büyük çoğunluğu lisans mezunu olan, yüksek lisans ve diğer eğitim durumlarından 40 personel görev almaktadır. AR-GE merkezindeki çalışan personel yeni ürün, teknik tekstiller, otomotiv, masterbatch teknolojileri, çevre teknolojileri, sürdürülebilir teknolojiler uygulamaları, yazılım, maliyet, kalite ve üretimle ilgili yeni teknolojilerin geliştirilmesi konularında çalışmalarına devam etmektedir. 

Bu bağlamda; AR-GE Merkezi 8 birimden oluşmakta ve her bir birim yürütülen AR-GE projelerinde kendi fonksiyonlarına uygun olan farklı faaliyetleri yerine getirerek projelerin bütünlük ve koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamaktadır. Tasarım ve yeni ürün geliştirmenin yanı sıra proses, süreç ve yazılım geliştirme gibi projelerde AR-GE Merkezi tarafından yürütülerek, koordinasyon ve raporlamalar AR-GE merkezi bünyesindeki proje yönetim birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.

KORTEKS’te AR-GE Merkezi Faaliyetleri
AR-GE’yi sürdürülebilirliğinin temel taşlarından biri olarak kabul eden KORTEKS, bu alandaki faaliyetlere önem vermekte, KORTEKS AR-GE Merkezi polyester iplik olarak yenilikçi çözümler ile yeni ürünler geliştirme, ürün gamını çeşitlendirme ve üretimde zaman ve maliyetleri düşürmeye yönelik proje ve çalışmalar yürütmektedir.

AR-GE Temel Çalışma Konuları
KORTEKS AR-GE Departmanı müşterinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, üretimde çeşitlilik ve kalitenin artırılması, yenilikçi, dünya standartlarında ürünler geliştirme ve üretme gibi hedefler kapsamında bazı temel çalışma konuları belirlemiştir:

 • Yeni iplik tasarımları ve ürün geliştirme
 • Uygulamaya yönelik inovasyon
 • Ürün kalitesinin geliştirilmesi,
 • Otomotiv iplikleri geliştirme
 • Renkli iplik ve masterbatch geliştirme
 • İplik fiziksel ve kimyasal test ve analizi
 • Üretime yönelik inovasyon çalışmalarında verimliliğin artırılması,
 • Üretim hızlarının yükseltilmesi,
 • Yeni teknoloji ve ekipman transferi,
 • Nanoteknoloji uygulamaları
 • Ekolojik üretimin sağlanmasında proses materyallerinin toksitliğinin araştırılması ve ürünlerden istenen ekolojik kriterlerin sağlanması hedefleri doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

KORTEKS’in belirlemiş olduğu bu çalışma konuları kapsamında yeni teknolojiler ve farklı ürünler araştırılmakta, mamul özellikleri sürekli geliştirilmektedir. Bu çerçevede şirket, yeni polyester iplik çeşitlerinin geniş ürün yelpazesine eklenmesinin yanı sıra, fonksiyonel iplik tasarımı ve ipliklerin kullanım alanlarını genişletme, yaygınlaştırma konusunda önemli çalışmalar yürütmekte ve prototipler üretmektedir. KORTEKS’in ana üretim hattındaki makinelerden pilot ölçekli makinelerin yer aldığı pilot tesisinde ek olarak güncel teknoloji test ve analiz cihazları, örme, dokuma ve terbiye pilot makineleri ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sürekli ve hızlı bir şekilde yapılmasına imkan sağlamaktadır.


AR-GE Kazanımlarından Satırbaşları
KORTEKS’in son yıllarda AR-GE alanında yoğunlaştırdığı çalışmaları; her geçen yıl artan oranda olumlu sonuçların elde edilmesini sağlamanın ötesinde, ürün çeşitliliğinin farklı ve yenilikçi opsiyonlarla geliştirilmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

Bu kapsamda;

 • TAÇ COTTONLIKE®,
 • TAÇ FLAME RETARDANT®,
 • TAÇ ANTISTATIC®,
 • TAÇ UV RESISTANT
 • LINEN LIKE
 • MILPA LIKE
 • TWO TONE
 • EFEKTLİ FDY

gibi yeni ve fonksiyonel ürünler KORTEKS’in ürün portföyüne katılmıştır.

Tekstil pazarlarında rekabet gücü yüksek bu ürünler; döşemelik, halı, havlu, medikal, polar, üst ve spor giyim, dış ortam ve otomotiv kumaşlar gibi yeni ve farklı alanlarda kullanılmaya başlanmış ve müşterinin beğenisini kazanmıştır.

TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenen KORTEKS AR-GE projeleri, ISO 9001-2008 standartlarına uygun olarak yürütülmektedir. Hammaddeden nihai kumaşa kadar iplikle ilgili her aşama en ince detayına kadar araştırılmakta, KORTEKS kalitesine ve markasına yakışır hale getirilmektedir. Buna ek olarak, üniversite ve teknoparklarda çeşitli akademik kuruluşlarla işbirliği içerisinde ortak AR-GE projeleri geliştiren KORTEKS, bugüne kadar 12 adet TEYDEB ve 4 adet SANTEZ AR-GE projesine imza atmıştır.

KORTEKS bunlara ek olarak, önemli bir paydaşı, iş ortağı olarak gördüğü müşterileri ile ortak AR-GE çalışmaları da gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede, yeni iplik geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinde müşteriler ile ürün geçerliliği konusunda pilot çalışmalar yapılmakta, müşterilerin her türlü numune talepleri karşılanmakta, ücretsiz test ve analiz hizmetlerinin yanı sıra üretilen yeni iplikler ile ilgili olarak eğitim sunulmakta ve uygun olduğu takdirde deneme üretimleri gerçekleştirilmektedir.